Prejsť na obsah
Verejnosť
V pondelok 16. januára 2006 o 11. 00 hod. sa v Aule D. Ilkoviča na Mýtnej ul. č. 36 uskutoční slávnostné zasadnutie VR STU.VR STU sa stretne pri príležitosti udelenia čestného titulu Dr. h.c. Heinzovi Brandlovi.