Prejsť na obsah
Verejnosť
12.1. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné pobyty (september - august) do Japonska v rámci programu VULCANUS in Japan 2006-2007. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na ročný pobyt je 15000,- EUR. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie v Bruseli, následne 4 - mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 - mesačnú pracovnú stáž v japonskej spoločnosti (Toyota, Bosch, Honda, Toshiba, Canon a iné). Pre úspešných kandidátov je účasť na prípravnom stretnutí v Bruseli i na kurze japonského jazyka bezplatná. Ubytovanie je poskytované taktiež bezplatne počas celej doby trvania programu.

Uchádzači zo všetkých fakúlt STU v Bratislave odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2006.