Prejsť na obsah
STUBAčik

Rada školy  pri Súkromnej materskej škole STU v Bratislave má  7 členov.

Členmi rady školy  sú

- jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,

- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

- dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

Zvolení členovia:

Predseda:

Ing.Tomáš Funtík, PhD. za rodičov

kontakt: tomas.funtik@stuba.sk

Podpredseda:

Ing.Jozef Benka za zriaďovateľa

kontakt:jozef.benka@stuba.sk

Členovia:

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. za zriaďovateľa

kontakt:an.hives@stuba.sk

Mgr.Františka Demčáková za pedagogických zamestnancov

kontakt: frantiskademcakova@gmail.com

Viktória Kayserová za nepedagogických zamestnancov

kontakt: v.kayserova@centrum.sk

doc.Ing.Radko Tiňo,PhD. za rodičov

kontakt:radko.tino@stuba.sk

Ing.Eugen Antal, PhD. za rodičov

kontakt:eugen.antal@stuba.sk