Prejsť na obsah
Univerzita

Milí študenti, vážení kolegovia, vážení hostia,

som veľmi rád, že ste prišli, že sa tu spolu stretávame. Prázdniny sú preč, začíname nový akademický rok a to je špeciálna udalosť najmä pre našich nových študentov. Chcem sa preto na úvod prihovoriť vám, milé prváčky a prváci, ktorí ste tu a svoje univerzitné štúdium iba začínate.

Keď je človek niekde prvýkrát, je úplne normálne, že môže byť aj v rozpakoch. Poznáme to všetci a rozumiem tomu aj ja, lebo to isté platí teraz tak trochu aj o mne. Hoci som na tejto škole už viac než 30 rokov - v pozícii rektora som len od marca tohto roka a preto som tu - podobne ako vy - tak trochu nováčik. Takže tento pocit máme spoločný, toto nás spája. A keďže som tu teda aj ja nový, dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Miroslav Fikar, som chemik, zaoberám sa automatizáciou, v ktorej som od roku 2007 riadnym profesorom a toho času som aj rektor našej alma mater. Dovoľte mi, aby som vás tu z tejto pozície privítal a zaželal vám, aby ste na STU cítili dobre, aby sa vám u nás darilo. 

Vážení kolegovia, milí študenti, nebudem vás dlho zdržiavať príhovorom, sľubujem, no myslím, že je dôležité, aby som vás pri tejto príležitosti aspoň stručne informoval, na čom vo vedení univerzity pracujeme, čo sa nám podarilo a na čo chceme nadviazať, aby ste aj vy vedeli, čo sa chystá, čo môžete od univerzity očakávať.

Mám úctu k minulosti, páči sa mi výrok Isaaca Newtona, ktorý povedal, že “som veľký, lebo stojím na pleciach veľkých” a aj preto chcem v prvom rade z tohto miesta poďakovať predošlému vedeniu univerzity a osobitne rektorovi Robertovi Redhammerovi za prácu, ktorú pre rozvoj školy vykonali.

Najmä vďaka nim vám môžem teraz s radosťou oznámiť, že v najbližších rokoch našu školu významne zmodernizujeme. Po takmer štyroch rokoch prípravy projektu ACCORD sme vo finále a v týchto dňoch stojíme pred podpisom zmluvy najväčšieho akademického investičného projektu v dejinách Slovenska. Projekt za viac než 100 miliónov eur realizujeme v konzorciu s Univerzitou Komenského a bude venovaný  na rozvojové investičné aj výskumné projekty. Zároveň ideme podpísať 10 miliónový teamingový projekt SlovakION na MTF v Trnave. Mnohé naše laboratória sa vďaka tomu posunú na špičkovú medzinárodnú úroveň.

Verím, že aj tento fakt prispeje k tomu, že sa k nám opäť budú hlásiť vynikajúci študenti, ktorí dnes často “hlasujú nohami” a odchádzajú študovať do zahraničia. Veľa, možno až príliš, sa dnes u nás hovorí o zlej kvalite slovenských vysokých škôl. Chcem vás ubezpečiť, že v prípade STU to neplatí. My držíme úroveň a potvrdzujú to aj uznávané medzinárodné rankingy. Podľa najnovších výsledkov rešpektovaného QS rankingu sme sa medziročne mierne polepšili a posunuli z kategórie TOP 74% do TOP 71% najlepších 1000 svetových univerzít - aktuálne sme na 710. mieste z viac než 20 000 sledovaných univerzít. Prečo to spomínam? Lebo chcem, aby bolo jasné, a aby sme všetci rozumeli tomu, že v skutočnosti nie sme v súťaži so Slovenskom, veda a vzdelávanie je predsa medzinárodný, nie národný šport, a preto je a bude podstatné, aby sme sa ďalej zlepšovali najmä v medzinárodnom porovnaní. Lebo sme v súťaži s celým svetom a musíme pracovať na tom, aby sme v tejto súťaži nezaostávali - iba tak sa stane, že meno našej univerzity, alebo aj diplom z STU bude mať váhu aj za našimi hranicami. Je pred nami ešte ďaleká cesta, aj keď sme najlepšou technikou na Slovensku - pozrime sa pravde do očí a priznajme si, že zadné svetlá európskych univerzít sú ďaleko pred nami.

A preto sa musíme viac internacionalizovať: ako dobrý príklad uvediem, že sme nedávno získali prestížny európsky grant z programu Horizont 2020. Fakulta elektrotechniky a informatiky bude najbližšie roky v pozícii hlavného koordinátora projektu vyvíjať európsku experimentálnu vzdelávaciu platformu v oblasti jadrovej bezpečnosti. Skvelá správa. Plánujeme sa tiež zapojiť do výzvy v novom európskom programe budovania sietí európskych univerzít.

Veľmi sa tešíme aj z individuálnych výkonov našich vedcov, aj študentov - či už je to významné vedecké ocenenie od Medzinárodnej asociácie hydrológov – Volker Prize - pre profesora Stavebnej fakulty a prorektora univerzity Jána Szolgaya, alebo prvé miesto študentov Stavebnej fakulty na medzinárodnom architektonickom workshope v Číne, či tiež úspech astrobiologičky Dr. Michaely Musilovej, ktorá je hosťujúcou profesorkou na FEIke a v týchto dňoch sa opäť nachádza na Havaji, kde je súčasťou simulovaných misií na Mesiac a Mars. Alebo, asi ste už o tom viacerí počuli - o prevratnom objave profesora FCHPT Pavla Alexyho, ktorý vyvinul plne degradovateľný bioplast Nonoilén a po 20 rokoch práce sa tento jeho objav začína presadzovať v praxi. Je možné, že práve toto bude prelomový príspevok slovenskej vedy ku globálnemu ekologickému problému s plastovým odpadom. 

Kvalitný výskum a kvalitné publikácie sú to, čím sa zvykneme chváliť a prezentovať navonok. To je v poriadku a verím, že takých príležitostí bude len pribúdať. Avšak, iba prezentovať výsledky nestačí. Všetci vieme, že za každým vysoko kvalitným vedeckým výkonom sú roky príprav, tvrdej práce a túto prácu musíme podporovať a aj vedieť oceniť. Preto sme vytvorili projekty na podporu excelentných tímov a excelentných publikácií a podobné aktivity budeme chcieť zrealizovať aj pre vynikajúcich pedagógov. Áno, hovorím o uznaní a aj o peniazoch navyše, ktoré si tí najlepší zaslúžia.

Milí kolegovia, hovoril som už o potrebe väčšej internacionalizácie našej univerzity, o tom, že sa musíme viac otvoriť svetu, oveľa viac prenikať do medzinárodných štruktúr, aby sme mali viac veľkých medzinárodných grantov, viac špičkových vedeckých výstupov, aj viac zahraničných študentov a doktorandov. V tejto veci už našťastie dávnejšie platí, že STU nie je iba slovenskou školou. Študuje sa u nás v angličtine, fakulty ponúkajú medzinárodné študijné programy pre študentov v programe Erasmus, v tomto akademickom roku u nás študuje až 550 zahraničných študentov - mimochodom, najviac z nich k nám prichádza zo Srbska, Ukrajiny a Indie. Veľmi si želám, aby v našich labákoch, po chodbách našich fakúlt bolo počuť angličtinu oveľa viac.

Nadväzovanie kontaktov s vyspelým svetom je hlavne úloha pre našich vedcov a výskumníkov, no k tomuto trendu dokážete prispieť aj vy, milí študenti - chcem vás preto vyzvať a podporiť v ambíciách študovať v zahraničí. Program Erasmus je na to skvelý nástroj a v rámci európskeho univerzitného priestoru sa pred vami otvárajú obrovské možnosti. Je len na vás, či ich chcete využiť. Spoznávajte svet, aby ste lepšie spoznali sami seba. My vám v tom vieme a chceme pomáhať.

Poďme ďalej: Na to, aby sme v internacionalizácii slovenskej vedy ďalej pokročili, si nevystačíme sami a preto spolupracujeme: s našimi partnermi z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sme v júni tohto roka podpísali Memorandum o spolupráci. Aj naďalej budeme spolu súťažiť, lebo aj lokálna konkurencia je vždy dobrá, ale zároveň existuje veľký priestor, v ktorom je pre nás lepšie spolupracovať a rozložiť si sily, aby sme silné stránky každého z nás premenili na spoločné výhody v medzinárodnom meradle, lebo - ako som už povedal - v skutočnosti sme v súťaži so svetom, nie s Bratislavou.

Sme technická škola a preto sa patrí, aby sme aj takú vec ako je byrokracia posunuli do 21. storočia a preto elektronizujeme: zbavujeme sa papiera, zaviedli sme elektronické prihlášky, elektronické indexy, aj elektronické výplatné pásky a budeme v tomto trende pokračovať. V rámci iniciatívy STU Google Suite for education ako prvá univerzita na Slovensku poskytujeme študentom a zamestnancom portfólio aplikácií zahrňujúce aj populárny mail, kalendáre, či neobmedzený úložný priestor v cloude. To verím, oceníte najviac. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať našej najmladšej fakulte, FIITke, za ich pilotný projekt FIIT Google Suite.

No život je viac, než len na internete - najmä na internáte.

Preto veľmi dbáme o to, aby sme študentom na našich internátoch v rámci možností poskytovali slušný sociálny štandard, a preto ich vo veľkom opravujeme: do rekonštrukcií sme za posledné dva roky investovali z vládneho balíčka a z vlastných zdrojov viac než 8 miliónov eur a je to vidno - nové izby pripomínajú viac hotel ako internát, dajme tomu hotel s troma hviezdičkami. Z aktuálnej kapacity 3 300 miest je už dnes takmer 40% novo zrekonštruovaných.  

Keď už hovorím o stavbách - osobitnú radosť mám z projektu Materskej škôlky, ktorá vzniká na Bernoláku. Po dvoch rokoch príprav sme vo fáze, že sa už začína prestavovať a všetko nasvedčuje tomu, že od budúceho roka budú mať mladí rodičia, zamestnanci STU k dispozícii prvých 22 miest pre svoje deti. Chcem sa veľmi poďakovať doc. Štibránymu, ktorý všetko obieha, aby práve na STU vznikla vôbec prvá univerzitná materská škôlka na Slovensku.

Osobne som presvedčený, že univerzita nemá byť len o štúdiu, ale má byť najmä miestom pre život. Preto okrem škôlky, či nových internátov, investujeme aj do našich športovísk a chcem vás všetkých vyzvať, aby ste tieto možnosti využívali - v športovom areáli na Mladej Garde nájdete skvelé vybavenie, aj ochotných prevádzkarov. Trénujte, športujte, vetrajte si hlavu a možno sa tu medzi vami nájdu aj ďalší vrcholoví športovci, ktorí nás budú dobre reprezentovať podobne ako naši dvaja študenti - šprintér Ján Volko a quadratlonista Michael Szabó - ktorí zbierajú medaily na majstrovstvách sveta, či Európy. Len tak ďalej a do toho!

Priatelia, 

už čoskoro, v novembri - to bude 30 rokov od pádu komunistického režimu. Revolúciu v novembri 1989 v Československu - ako iste viete - začali študenti vysokých škôl. Častokrát keď je zle, sú to práve mladí ľudia, ktorí sa postavia na odpor, lebo cítia, že ich ktosi chce pripraviť o budúcnosť.

Toto výročie si budeme aj my na univerzite pripomínať, no okrem toho vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste sa aj vy angažovali, ako študenti, ako zástupcovia akademickej komunity, aj ako občania tejto krajiny. Zapájajte sa do rôznych iniciatív, či už priamo na škole, alebo aj širšie. Lebo pre zachovanie slobody je najdôležitejšia schopnosť obyčajných ľudí prevziať osobnú zodpovednosť.

V tejto súvislosti chcem zdôrazniť - a týmto by som aj rád skončil - že z hodnôt, na ktorých je postavená myšlienka univerzity, je mne najbližšia otvorenosť. U mňa preto každý nájde vždy dvere otvorené. Ak potrebujete, prídite, alebo si ma môžete nájsť na sociálnych sieťach, dajme tomu na Facebooku - a komunikovať môžeme priamo tam. Nech sa páči. Ešte raz zopakujem, že chcem byť aktívnym a veľmi otvoreným rektorom a môžem sľúbiť, že ako vedenie univerzity posilňujeme transparentnosť na všetkých úrovniach, lebo ak ľudia majú informácie, je oveľa ťažšie nimi manipulovať.

No, už budem končiť, naozaj. Dovoľte mi, aby som sa na záver opäť obrátil na našich študentov a chcem vám povedať, že: zmyslom štúdia na univerzite nemá byť len zvládnutie konkrétneho odboru, ale tiež kultivácia občianskeho sebavedomia a celkovo zvyšovanie nárokov. Buďte preto, prosím, nároční. Neprišli ste sem predsa na to, aby sme to s vami mali ľahké.   A podobne, pre našich pedagógov: Prosím, dajte do práce svoje srdce, pokúste sa odovzdať novej generácii čo najviac znalostí a skúseností a najmä, formujte ich na osobnosti.

Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám v novom akademickom roku všetko dobré.