Prejsť na obsah
Verejnosť

LOGO Jazykového centra ICV STU

Inštitút celoživotného vzdelávania  STU, Jazykové centrum ICV STU
otvára v Akademickom roku 2017/2018:

KURZY CUDZÍCH JAZYKOV a MODULOVÉ KURZY so zameraním na získanie a prehĺbenie odborných vedomostí pre absolventov stredných škôl, študentov vysokých škôl a ďalších záujemcov o štúdium technických odborov. Vzdelávanie sa realizuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Viac informácií o jazykových a odborných kurzoch nájdete na www.jazykovecentrum.stuba.sk