Prejsť na obsah
Verejnosť

LOGO Jazykového centra ICV STU

Jazykové centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania  

Slovenskej  technickej univerzity v Bratislave (STU) ponúka  v letnom semestri kurzy cudzích jazykov pre študentov, zamestnancov a ďalších záujemcov: anglický, nemecký, španielsky, rusky, francúzsky, maďarský a chorvátsky.

Začiatok kurzov v letnom semestri: február  ̶  máj 2017.

Zapísať sa môžete osobne od 23.1.2017  ̶   31.1.2017 v čase 
od 13:00 h do 15:00 h., alebo
elektronicky, ak si prihlášku stiahnete, vyplníte a pošlete e-mailom: jazykove.centrum@stuba.sk.

Viac informácii nájdete na: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/institut-celozivotneho-vzdelavania-stu-v-bratislava/jazykove-centrum/aktualny-harmonogram-jazykovych-kurzov-nbsp-akademicky-rok-2016-2017-letny-semester.html