Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Jazykové centrum ICV STU

Jazykové centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania (ICV)

Slovenskej  technickej univerzity v Bratislave (STU) ponúka  v letnom semestri kurz / Modul slovenský jazyk, úroveň A, pre zahraničných záujemcov.

Začiatok kurzu v letnom semestri: február  ̶  máj 2017.

Počet hodín: 102, v  týždni 2 dni: utorok 3 h a štvrtok 3 h.

Cena: 357, 00 EUR

Kurz začína dňa 02.02.2017 o 13.15 h.

Počet študentov v skupine: najmenej 6 a nie viac ako 12. Učitelia špecializovaní na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Miesto konania: Jazykové centrum ICV STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
Po úspešnom absolvovaní modulu študent získa osvedčenie.

Kontakt: e-mail jazykove.centrum@stuba.sk; mobil 0917 669 198