Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre všetkých tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu

Profesionálne Master of Business Administration (MBA) automobilového priemyslu

pripravujeme dňa 28 . júna 2016 (utorok) o 16.00 Informačné stretnutie (Info Session) na Strojníckej fakulte STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava (2 posch., č. dverí 201). Stretnutie je určené pre potencionálnych záujemcov a ich zamestnávateľov. Bude prediskutovaný ako obsah, tak aj organizácia štúdia.

Garant štúdia a akademický riaditeľ programu na STU Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. zodpovie na prípadné otázky. Na Informačnom stretnutí bude tiež rozhodnuté udelenie štipendia „First Woman Applicant“ vo výške 2 000.- € pre uchádzačky, ktoré spĺňajú podmienky štúdia a do 27.6.2016 písomnou formou požiadali o toto štipendium na podporu účasti žien v programe.

Účasť na informačnom stretnutí je voľná a nezáväzná. Príďte sa dozvedieť viac o uplatnení Vášho profesijného a osobnostného potenciálu pre kariérny rast v dynamickom odvetví automobilového priemyslu prostredníctvom programu MBA!


Štúdium je dvojročné a prebieha výhradne v anglickom jazyku (základné informácie v slovenčine je možné nájsť na http://automotive.stuba.sk/). Program sa otvára ôsmy krát v októbri 2016 a termín podania prihlášky (apply now) je 1. júl 2016.

Jazyk stretnutia je angličtina a slovenčina. V prípade záujmu prosíme o nezáväznú registráciu zaslaním e-mailu na automotive@stuba.sk alebo telefonicky na čísle 0917 669 548.  

Info Session Professsional MBA Automotive Industry
Professional MBA Automotive Industry