Prejsť na obsah
Verejnosť
Na letné brigády do SRN dostala STU v Bratislave pridelených 40 miest. Študent (so štátnou príslušnosťou SR, študent denného štúdia, nie študent posledného ročníka, vek 18-35 rokov, zamestnanie bude vykonávať minimálne 2 mesiace a maximálne 3 mesiace) si vyžiada na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU čisté tlačivo "Bescheinigung uber Deutschkenntnisse". Potvrdené tlačivo obratom prinesie na Oddelenie pre zahraničné vzťahy (potvrdenie musí obsahovať informáciu o absolvovaní štúdia nemeckého jazyka v dĺžke minimálne 4 roky).
Na základe potvrdeného tlačiva o znalosti nemeckého jazyka "Bescheinigung uber Deutschkenntnisse" dostane študent na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU tlačivo prihlášky "Bewerbung" a tlačivo o imatrikulácii "Immatrikulationsbescheinigung".
Študent musí odovzdať kompletne vypísané tlačivá dokumentov "Bewerbung" a "Immatrikulationsbescheinigung" na Oddelenie pre zahraničné vzťahy R STU najneskôr do 16.12.2005.

Pokyny k zamestnávaniu študentov univerzít a VŠ SR počas letných prázdnin v SRN v roku 2005/2006.