Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2015

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2015 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2015 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 - SR Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2015 - SR Používanie vozidiel Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
5/2015 - SR Bádateľský poriadok Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2015 - SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2015 - SR Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2015 - SR Plaketa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2015 - SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2016/2017
10/2015 - SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave