Jump to content
Science and research

Faculty of Chemical and Food Technology

Department/Institute: Department of Ceramics, Glass and Cement /
                                Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials
Contact person:         Dr. Vladimír Kovár
Contact:                    +421 918 669 219
e-mail:                       vladimir.kovar@stuba.sk


Description:

The role of the X-ray diffraction laboratory is a qualitative and quantitative phase analysis of the solid substances of the natural and artificial origin. Samples are mostly the common ceramics and cementitios materials, the raw materials to their production as well as their advanced, manifold, thermally fabricated laboratory derivatives. This non-destructive method is used for reliable identification of crystalline substances and their phases. The crystalline phases can be additionally characterized by their unit cell constants.

The Laboratory is equipped with X-ray device STADI STOE with CoKα radiation and a linear position-sensitive detector (LPSD). The device allows us to measure samples in the range of angles 2Q from 3-5 ° to 120 °.

Prior XRD measurements, samples delivered to the laboratory can be additionally processed if necessary. Preparation of samples includes milling (ball mill), drying or heat treatment up to 1600°C in air atmosphere – temperature dependent phase analysis. 

 

Publications, cooperation:

TOMÁŠ IFKA, MARTIN T. PALOU, ZORA BAZELOVÁ, THE INFLUENCE OF CaO AND P2O5 OF BONE ASH UPON THE REACTIVITY AND THE BURNABILITY OF CEMENT RAW MIXTURES, Ceramics – Silikáty 56 (1) 76-84 (2012)

Pavel Fellner, Jana Jurišová, Jana Kozánková, Ladislav Pach, Preparation of needle—like aragonite particles from calcium nitrate solution in batch and flow reactors, Acta Chimica Slovaca, Vol. 5, No. 1, 2012, pp. 5—11, DOI: 10.2478/v10188-012-0001-7

 

Projects:

Názov

Od

Do

Druh

Garant

 Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)

2010

2011

VEGA

J. Lokaj

 Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)

2004

2004

APVV

M. Jamnický

 Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)

2003

2005

VEGA

L. Pach

 Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)

2012

2015

APVV

E. Smrčková

 Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)

2008

2009

RAV MŠ SR

J. Lokaj

 Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)

2004

2006

VEGA

V. Kovár

 Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)

2002

2004

VEGA

M. Jamnický

 Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)

2008

2010

VEGA

M. T. Palou

 Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)

2003

2005

VEGA

M. T. Palou

 Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)

2009

2009

-- Iný domáci --

M. T. Palou

 Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)

2011

2013

VEGA

M. T. Palou

 

Photos:


Fig. 1: Powder X-ray diffractometer Stadi STOE P


Fig. 2: Detail view of the arrangement of the CoKα radiation source and the linear position-sensitive detector