Jump to content
Science and research

Technologické centrum spracovania plastov
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ústav:                  Ústav technológií a materiálov
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Kontakt:               0917 944 106
e-mail:                  ernest.gondar@stuba.sk
web stránka:         http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-technologii-a-materialov.html?page_id=3039

Charakteristika:

Laboratórium je určené pre vytláčanie, vstrekovanie, vyfukovanie a vákuová formovanie plastov. Súčasťou laboratória sú ďalej
pomocné technológie, sušenie a drvenie plastov. V laboratóriu sa nachádza vytláčacia linka, jedna linka na vyfukovanie fólií
s horným odťahom, jedna s dolným odťahom, laboratórny vstrekovací lis, Battenfeld 250, vákuová tvarovačka pre pozitívne termoformovanie, vákuová sušička Maguire.

 

Projekty:

  • "Vývoj a konštrukcia lisostrihu pre spracovanie ojazdených automobilov a protipovodňových zábran z plastového odpadu z ojazdených automobilov"
    Projekt č.: 1103/11/10
    Zodpovedný vedúci: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.