Základné informácie a návody
 • Windows

SSTP


Windows 7   Windows 8   Windows 10   SSTP (Windows 7) 1. Ovládací panel => Sieť a Internet => Zobraziť stav siete a sieťové úlohy
 2. Nastavenie nového pripojenia alebo siete
 3. Pripojiť sa k pracovisku
 4. Použiť moje internetové pripojenie (VPN)
 5. Tadajte internetovú adresu: vpn.cvt.stuba.sk a miesto určenia CVT VPN. A stlačte vytvoriť (Next).
 6. Zadajte používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU." A stlačte pripojiť.
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo] 
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 7. Spojenie bolo nadviazané.
 8. Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.

SSTP (Windows 8) 1. Pre nastavenie SSTP pripojenia zvoľte Ovládací panel, Sieť a Internet

SSTP (Windows 10) 1. Pre nastavenie SSTP zvoľte Nastavenia siete a internetu
 2. VPN => Pridanie VPN pripojenia
 3. Vyplňte údaje vo formulári podľa obrázka a zvoľte Uložiť.
 4. Pre spojenie zvoľte Pripojiť
 5. Spojenie bolo úspešne nadviazané.