Základné informácie a návody
 • Android

PPTP


 1. Pre nastavenie vzdialeného prístupu zvoľte: Pripojenia -> Ďalšie nastavenia pripojenia -> VPN.
  Pri rôznych typoch zariadení (tablet/mobil) môže byť cesta k nastaveniam VPN odlišná.
  Vyplňte údaje podľa obrázka a zvoľte "Uložiť".

  Používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU":
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo] 
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 2. Zvoľte vytvorený VPN profil CVT VPN a stlačte "Pripojiť".