Základné informácie a návody

OpenVPN • Stiahnite OpenVPN softvér z nasl. odkazu
  Po spustení inštalačného balíčka netreba inštalovať položku "OpenVPN services"
 • Pred samotnou inštaláciou môžete zmeniť priečinok, do ktorého sa bude VPN klient inštalovať.
 • Stiahnite a uložte na disk tento konfiguračný profil. ( s angl. popisom )
  Spustite OpenVPN klienta a cez jeho ikonu (pravé tlačidlo myši, na lište vpravo dole)
  naimportujte uložený konfiguračný profil.
 • Po úspešnom importe konfiguračného profilu, sa môžete pokúsiť pripojiť.
 • Zadajte používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU"
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo]  
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 • Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.