Základné informácie a návody

OpenVPN 1. Stiahnite softvér Tunnelblick z nasledujúceho odkazu
  Inštalácia sa spustí dvojklikom na ikonu Tunnelblick. Potvrďte prípadné vyskakovacie okná.
 2. Po dokončení inštalácie, stiahnite tento konfiguračný profil.

 3. Naimportujte konfiguračný profil do programu Tunnelblick (dvoj-klikom na súbor v zložke "Stiahnuté" alebo pridaním v aplikácií). Následne vyberte jednu z dvoch možností. (Iba ja / Všetci užívatelia)
 4. Pre pripojenie kliknite na záložku client a zvoľte "Pripojiť".
 5. Zadajte používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU"
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo]
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 6. Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.