Základné informácie a návody

OpenVPN • Pre inštaláciu OpenVPN pod Linuxom je nutné stiahnuť balík network-manager-openvpn
 •      Pozn: V novej verzii Ubuntu je tento balík už nainštalovaný.
 • Ďalej je nutné stiahnuť a uložiť konfiguračný profil client.ovpn ktorý naimportujete do VPN klienta.
      Zadajte Nastavenia (Settings) -> Sieť (Network) -> VPN +.
 • Import konfiguračného profilu (client.ovpn).
 • Zadajte používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU"
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo]  
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 • Stlačením posuvného tlačidla sa pripojíte do siete VPN.
 • Symbol VPN na panely úloh zobrazuje aktívne spojenie VPN, voľbou (Vypnúť) "Turn Off" spojenie ukončíte.