Základné informácie a návody

OpenVPN 1. Z App Store nainštalujte softvér OpenVPN Connect
 2. Po dokončení inštalácie, stiahnite tento konfiguračný profil.
 3.  

 4. Profil naimportujte do VPN klienta a zadajte používateľské meno pre "WiFi sieť STU".
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo]  
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 5. Zadajte heslo a zvoľte "OK".
 6. Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.
 7.