Základné informácie a návody

OpenVPN 1. Nainštalujte aplikáciu OpenVPN Connect z Google Play a stiahnite si konfiguračný profil.
 2. Spustite aplikáciu a importujte konfiguračný profil client.ovpn.
 3. Zadajte používateľské meno a heslo pre "WiFi sieť STU"
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS - Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítko [Generovať heslo]  
  Príklad: v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
  Login: novak@stuba.sk
  Heslo: 45Utg58jK
 4. Prepínačom na ľavej strane spustite VPN tunnel a potvrdte.
 5. Zvoľte pokračovat (continue) a ste pripojený.