Základné informácie a návody

E-mailNastavenie v programe Mozilla Thunderbird

  1. Zadajte prihlasovacie údaje podľa obrázka. A stlačte "Pokračovať".
  2. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Manuálne nastavenie" alebo počkajte dokiaľ prebehne test.
  3. Zadajte hodnoty podľa obrázka. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993. A názov servera bude imap.stuba.sk