Základné informácie a návody

E-mailNastavenie v programe Microsoft Outlook 2016

  1. Po inštalácii kancelárskeho balíka Office 2016 spustite Outlook 2016, a zvoľte "Ďalej >".
  2. Zvoľte Áno pre nastavenie emailového klienta Outlook 2016.
  3. Zaškrtnite Manuálne nastavenie a "Ďalej >".
  4. Vyberte POP alebo IMAP.
  5. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.
  6. Zaškrtnite podľa obrázka
  7. Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.
  8. Spojenie bolo úspešne vytvorené.