Základné informácie a návody

E-mailNastavenie v programe Microsoft Outlook 2010

  1. Zvoľte z horného menu "Súbor => Informácie => Nastavenie kont => Nastavenie kont...".
  2. Vyplnte Vaše údaje podľa obrázka a stlačte ďalšie nastavenie...
  3. V záložke Sever odosielanej pošty zaškrtnite podľa obrázka.
  4. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.
  5. Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.