Základné informácie a návody

EduroamNa bezdrôtovú WiFi sieť eduroam sa môžete pripojiť všade tam, kde na mobilnom zariadení máte v zozname dostupných bezdrôtových sietí, sieť s názvom eduroam. Aj v zahraničí.

Okrem návodov na tejto stránke môžete alternatívne použiť aj nástroj Eduroam CAT
Pri problémoch s Eduroam CAT skúste aplikáciu aktualizovať alebo preinštalovať.

Upozornenie: 15.10.2020 bola na autentikačných serveroch realizovaná výmena certifikátov vydaných novou certifikačnou autoritou. Preto ak ste WiFi pripojenie konfigurovali pomocou tohoto nástroja, je nutné z portálu cat.eduroam.org stiahnuť nový profil a pomocou aplikácie urobiť na vašom zariadení reinštaláciu eduroam WiFi profilu.

Technické parametre pre WiFi
 • SSID: eduroam
 • Autentizácia: 802.1x
 • EAP Type: PEAP
 • Metóda overenia: MSCHAPv2
 • Zabezpečenie: WPA2 & WPA2 Enterprise
 • Šifrovanie: AES
Ďalšie informácie nájdete na: wifi.stuba.sk

Postup získania prihlasovacieho mena a hesla:
 • Prihláste sa do AIS Prihlásenie
 • Kliknite na odkaz v hlavnom menu v časti Technológie a ich správa
  Prístup do univerzitnej siete
 • Kliknite na tlačítko [Generovať heslo]
Prihlasovacie meno na bezdrôtovú sieť sa skladá z login a "@stuba.sk"
Príklad v AIS v sekcii "Prístup do univerzitnej siete" máte tieto informácie:
Login: novak@stuba.sk
Heslo: 45Utg58jK


Ak máte problémy s pripojením, kontaktujte lokálneho prevádzkovateľa WiFi prístupových bodov (fakultné výpočtové stredisko)