Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Dokumentácia OPP - 2016

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2016 Pokyn kvestora zimné vykurovacie obdobie 2016 - 2017