Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Organizačné poriadky súčastí STU - 2014

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2014 Organizačný poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave