Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Organizačné poriadky súčastí STU - 2013

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2013 Organizačný poriadok Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2013

Zrušené interným predpisom č.:
Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Organizačný poriadok Nakladateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave