Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

 

Acta Avionica

Acta Chimica Slovaca

Acta educationis generalis

Acta Electrotechnica et Informatica

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae

Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis (hybridný)

Acta fytotechnica et zootechnica

Acta Geologica Slovaca

Acta Geoturistica

Acta historica Neosoliensia

Acta horticulturae et regiotecturae

Acta Hydrologica Slovaca

Acta Logistica

Acta Mathematica Universitatis Comenianae

Acta Mechanica Slovaca (hybridný)

Acta Mechatronica

Acta Medica Martiniana

Acta Metalurgica Slovaca

Acta Montanistica Slovaca

Acta Oeconomica Cassoviensia

Acta Oeconomica Universitatis Selye

Acta Physica Slovaca

Acta regionalia et environmentalica

Acta Simulatio

Acta Technologica Agriculturae

Acta Tecnología

Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental Management

Acta Virologica

Activitas Nervosa Superior Rediviva

Agriculture

Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality

Akupunktúra a naturálna medicína

Almanach

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

Annales scientia politica

Architektonické listy Fakulty architektúry

Ars Aeterna

Asian and African Studies

Bratislavské lekárske listy

Bulletin SAK

Cardiology Letters

Central European Forestry Journal

Chemical Papers

Civitas

CLEaR

Comenius Management Review

Computing and Informatics

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso

Contributions to Geophysics and Geodesy

Creative and knowledge society

Culturologica Slovaca

Dejiny

Digital Science Magazine

E-Theologos

Ekológia

Ekonomické rozhľady

Ekonomika a informatika

Ekonomika a manažment

Ekonomika a spoločnosť

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

Elektroenergetika

Endocrine Regulations

Entomofauna Carpathica

Ethnologia Actualis

Etnologické rozpravy

EU agrarian Law

European Journal of Ecology

European Journal of Environmental and Safety Sciences

European Journal of Social and Human Sciences

European Pharmaceutical Journal

Folia Faunistica Slovaca

Folia geographica

Folia Oecologica

Folia Veterinaria

Forum Historiae

General Physiology and Biophysics

Geografický časopis

Geographia Cassoviensis

Geographia Slovaca

Geologica Carpathica

Geomorphologia Slovaca et Bohemica (hybridný)

Global Media Journal

Helminthologia

Historia Ecclesiastica

Historický časopis (hybridný)

HPC Focus

Information Sciences and Technologies

Interdisciplinary Toxicology

International Journal on Language, Literature and Culture in Education

ITlib. Informačné technológie a knižnice (hybridný)

Jazykovedný časopis

JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky

Journal of Comparative Politics

Journal of Human Resource Management

Journal of Hydrology and Hydromechanics

Journal of Innovations and Applied Statistics

Journal of language and cultural education

Journal of Manufacturing and Industrial Engineering

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences

Journal of Pedagogy

Kartografické listy

Knižnica

Komunikácie / Communications

Kontexty kultúry a turizmu

Konštantínove listy/Constantine’s Letters

Kovove Materialy

Kultúra slova

Lege artis

Malacologica Bohemoslovaca

Manažment v teórii a praxi

Marketing Science & Inspirations

Materials Engineering / Materiálové inžinierstvo

Materials Science and Technology

Mathematics in Education, Research and Applications

Measurement science review

Medzinárodné vzťahy

Mesto a dejiny

Monitor hospodárskej politiky

Monument revue

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Organon F

Ostium

Petroleum & Coal

Philosophica Critica

Politické vedy

Posterus

Potravinarstvo

Powder Metallurgy Progress

Prognostické práce

Quality, Innovation, Prosperity / Kvalita, inovácia, prosperita

Research Journal of Mining

Review of Agricultural and Applied Economics

Revue sociálno-ekonomického rozvoja

Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering

Selected Scientific Papers

SKASE Journal of Theoretical Linguistics

SKASE Journal of Translation and Interpretation

Slavica Nitriensia

Slavica Slovaca (hybridný)

Slovak Journal of Civil Engineering

Slovak Raptor Journal

Slovenská archeológia

Slovenská reč

Slovenské divadlo

Slovenský národopis

Sociológia (hybridný)

Sociológia a spoločnosť

Strojnícky časopis

Studia Commercialia Bratislavensia

Studia Historica Nitriensia

Studia politica Slovaca

Studia Psychologica

Tatra Mountains Mathematical Publications

Testimonia theologica

Thaszia – Journal of Botany

Topics in Linguistics

Topics in Linguistics

Transfer

Transfer technológií bulletin

Uniform Distribution Theory

University Review

Vedecké práce

Vedecký kaleidoskop

Verejná správa a spoločnosť

Vlákna a textil

Wood Research

XLinguae

Človek a spoločnosť

Študijné zvesti

Životné prostredie