Prejsť na obsah
Výskum

Centrum excelentnosti SlovakION má za cieľ stať sa popredným výskumným centrom vo východnej Európe zameraným na iónové a plazmové technológie v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Holistický prístup SlovakION-u k transferu inovácií a jeho tesnej spolupráci s priemyslom v regióne je založený na špičkovom výskume a úzkej integrácii v medzinárodnej sieti výskumných zariadení a bude prispievať k ekonomickému rozvoju Slovenska. Hlavný dôraz sa kladie na automobilový a elektrotechnický priemysel tak, ako je poukázané v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Projekt SlovakION sa rieši v spolupráci s partnermi zo Slovenska a z Nemecka za finančnej podpory Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

Názov projektu v origináli:  Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology - SlovakION

Názov projektu v slovenčine: Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION

Trvanie projektu: 1. 6. 2015 - 31. 5. 2016