Prejsť na obsah
Výskum

 

COST

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

Hlavným cieľom projektu BestPrac (Targeted Network TN1302) je napomáhať lepšej a dôslednejšej administrácii nadnárodných výskumných projektov, ktoré podporujú excelentnosť vo výskume. Projekt má za cieľ zvýšiť vnímanie dôležitosti excelentnej administrácie výskumných projektov. Hlavným poslaním tejto iniciatívy je vznik siete administratívnych, finančných a právnych služieb na univerzitách, výskumných organizáciách a podobných inštitúciách, ktoré podporujú výskumníkov zapojených do nadnárodnej externej súťaže založenej na projektoch (špeciálne financovaných z európskych zdrojov) za účelom výmeny skúseností a zdielania a rozvoja najlepších postupov, podpory zdielania poznatkov, knowledge transfer a zvýšenia efektívnosti administrácie projektov.

V Riadiacom výbore je zapojených 66 osôb z 36 štátov EÚ i mimo EÚ.


V rámci projektu sa pravidelne konajú stretnutia pracovných skupín zástupcov jednotlivých krajín zapojených do projektu, ktorých účelom je vytvorenie sietí medzi výskumnými administrátormi projektov (vrátane právnych, administratívnych a finančných pracovníkov na vysokých školách a ďalších výskumných inštitúciách) s cieľom prekonať ich izoláciu, podnietiť mobilitu a podporiť profesionálny rozvoj.


Užitočné rady a tipy k administrácii medzinárodných projektov:

Prezentácie z jednotlivých stretnutí sú dostupné na stiahnutie na internetovej stránke http://www.bestprac.eu/events/.

Bližšie informácie o projekte sú dostupné na internetovej stránke http://www.cost.eu/about_cost/strategy/tn/Actions/TN1302.