Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Výskumný project z programu EÚ: European Regional Development Fund
Central Europe Programme: Circular Flow Land Use Management/Recyklácia v manažmente funkčného využitia územia.
Doba riešenia: 2010-2012
Koordinátor projektu: A. Starzewska-Sikorska, Institut for Ecology of Industrial Areas, Katowice, Poľsko.
Zodp. riešiteľ za STU: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Výskum fyzických a sociálnych štruktúr v sídlach a špecifikácia ich rozvojového potenciálu z hľadiska nového využitia priestoru - prípadové štúdie Trnava, Ústí nad Labem, Asti, Piekary, Voitsberg. 

Informácie o projekte:  CircUse_letak_SVK.pdf