Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKLADNIČNÉ  HODINY  -  DOBÍJANIE  ČÍPOVÝCH KARIET  V  ŠJ  STU


Dobíjanie kreditu na čípových kartách je zabezpečené podľa rozpisu následovne:







































Výdajňa J. Hronca dobíjanie kreditu pondelok - piatok 12,00 - 14,00


Za stravu je možné platiť aj gastrolístkami a hotovosťou




































Nabíjanie kreditných kariet v ŠJ Mladosť blok C - D nad jedálňou










                                PONDELOK  -  PIATOK


12,00 - 14,00 hod.      










                               






















Nabíjanie kreditných kariet  v ŠJ  FEI










        Od 1. prac. týždňa bežného mesiaca do 3. prac. týždňa bežného mesiaca

11,00 hod  -  13,00 hod.













Nabíjanie kreditných kariet v ŠJ  SvF










                                             12,00 hod.  -  15,00 hod.


Za stravu je možné platiť aj gastrolístkami a hotovosťou












Nabíjanie kreditných kariet v ZJ FCHPT










    Pondelok - Štvrtok     12,00 - 13,30 hod.