Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Gabčíkovo

Účelové zariadenie STU v Gabčíkove poskytuje ubytovanie, stravovanie a iné sociálne služby študentom a zamestnancom STU a iným subjektom. Poskytuje rôzne servisné činnosti na zabezpečenie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti – študijné pobyty, exkurzie, sympóziá a pod. Vytvára podmienky na záujmové, kultúrne, športové a rekreačné činnosti. Účelové zariadenie STU v Gabčíkove riadi riaditeľ.