Prejsť na obsah
Študenti

V súčasnosti zverejnený zoznam študentských organizácií STU bude aktualizovaný po posúdení predložených podkladov v zmysle Smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


ZŠ SvF - Združenie študentov Stavebnej fakulty

Web:   www.zssvf.sk
E-mailová adresa:    vedenie@zssvf.sk
Popis činnosti:

o    Beánia Stavbárov
o    Prvákovica
o    Hugovica - karneval
o    Stavbárovica - ukončenie štúdia inžinierov
o    Volejbal - turnaj
o    Ping-pong - turnaj
o    Beh po schodoch - čisto športovo, alkohol zakázaný
o    Projekt Your Knowledge - prednášky z praxe
o    Spolupráca s Kostaf (SR a ČR stavebné fakulty) a Baufak (Stavebné fakulty nemecky hovoriacich krajín)
o    Stavbárska kvapka krvi
o    Dvojbodka pred semestrom - otvorenie semestra
o    Bodka za semestrom - ukončenie semestra


Občianske združenie Stavbárske srdce

Web: www.stavbarskesrdce.sk
E-mailová adresa: stavbarske.srdce@gmail.com
Popis činnosti:

o    Benefičné koncerty Stavbárske srdce
o    Rekonštrukcia pooperačných izieb + kúpeľne na Kramároch
o    Vianočné mecheche
o    Vianočná zbierka oblečenia pre Bazár chalaňov
o    Stavbárske mecheche - Spring edition
o    Zbierka plastových vrchnákov


ŠCS - Študentský cech strojárov SjF STU v Bratislave

Web:  www.scs.sk
E-mailová adresa:  vedenie@scs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozscs/

Popis činnosti:

o   Internet klub Mladá Garda (poskytovanie internetového pripojenia na ŠD Mladá Garda)
o   Posilňovňa Herkules & Diana (v priestoroch ŠD Mladá Garda)
o   Časopis ŠKRT
o   Beánia Strojárov
o   JobFórum (v spolupráci s BESTom Bratislava)
o   PingPong bez bariér ( v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom)
o   Prvákovica
o   Fašiangovica
o   Májovica (Toporenie Mája)
o   Night of Chances Engineering (v spolupráci s Nexteriou)
o   Zájazd na autosalón do Ženevy
o   Darovania krvi na fakulte a ŠD Mladá Garda
o   Šachový turnaj na fakulte
o   Športový deň dekana
o   Študovne
o   Bicykliarne
o   Fakultné tričká, mikiny a ďalšie


ŠPEAI - Študentský parlament Elektrikárov a Informatikov

Web:   www.speai.sk
E-mailová adresa:   rada@speai.sk

Popis činnosti:

o   Organizovanie plesu elektrotechnikov a informatikov - Beánia
o   Organizovanie Odberu krvi na fakultách FEI a FIIT
o   Organizovanie futbalového turnajú študentských organizácií (Putovná opica)
o   Organizovanie športového dňa v Mlynskej doline
o   Prevádzkovanie posilňovne na internáte Mladosť - Junák

 • Organizovanie kruhových tréningov v posilňovni Junák
 • Organizovanie prekážkového behu do schodov Mladosť Throwdown

o   Prevádzkovanie pingpongových stolov na internáte Mladosť

 • Organizovanie pingpongových turnajov
 • Organizovanie pokrových turnajov

o   Organizovanie rôznych náučných a odborných prednášok (či už zo strany školských profesorov alebo expertov
     z podnikateľského prostredia)
o   Organizovanie rôznych programátorských kurzov
o   Doučovanie prvákov (resp. študentov s problémovými predmetmi)
o   Správa klubu študentov na FEI STU (akademická zńa, Chill a Fun zóna)
o   Spolupráca a budovanie vzťahov s externými spoločnosťami (prednášky, promo na fakultách, diplomvky a
     bakalásky študentov priamo v firmách)
o   Spoluorganizátor najväčšieho počítačového turmaja na Slovensku, Y-Games


ŠCCh - ŠP FCHPT - Študentský cech chemikov - Študentský parlament FCHPT

E-mailová adresa:   chemicky.parlament@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/chemicky.parlament/

Popis činnosti:

o    Beánia Chemikov
o    Športový deň
o    Vytváranie propagačných materiálov
o    Ročenka absolventov
o    Školský diár
o    Fakultné tričká
o    Časopis Radikál
o    Chemická kvapka krvi
o    Prenájom skriniek pre študentov v priestoroch fakulty
o    Organizovanie spoločenských hier
o    Študovne na Mladej Garde


ŠP FA - Študentský parlament Fakulty architektúry

Web:   www.spfastu.sk
E-mailová adresa:   parlament.fastu@gmail.com

Popis činnosti:

o   Beánia
o   Ples architektov
o   Športový deň - TEÓRIA vs. PRAX
o   Odborné prednášky o architektúre
o   Lyžiarsky zájazd


ŠP MTF - Študentský parlament MTF

Web:   https://www.facebook.com/klub.amos

Popis činnosti:

o   IRŠ Karavana - rádio
o   ŠIFL - študentská internátna futbalová liga
o   Internátna rada - ubytovacie oddelenie (komisia)
o   Beánia
o   Non Stopka - športovo-kultúrny víkend
o   Stolný futbal, biliard

 

ŠP ÚM - Študentský parlament Ústavu manažmentu

Web:    www.ozspum.webnode.sk
E-mailová adresa:   parlament.umstu@gmail.com
FB: PPčkari

Popis činnosti:

o   Prvákovica - začiatok semestra
o   Odborovica
o   Športový deň ÚM
o   Exkurzie
o   Plan_it_better
o   Vianočné trhy

 

BEST - Board of European Students of Technology

Web:   www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa:   bratislava@best.eu.org

Popis činnosti:
1) Podujatia pre všetkých študentov STU: 

o   Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS

 • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
 • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
 • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží

o   Voľno časové kurzy

 • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity

o   Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné
     kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí
     BEST 

o  Training Day

 • Training Day je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie.

o   JobFórum

 • BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností.

2) Podujatia pre členov BESTu:

o   Kultúrne výmeny
o   Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
o   Motivačné víkendy
o   Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia

 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Web:   http://www.iaeste.sk
E-mailová adresa:   bratislava@iaeste.sk

Popis činnosti:

o   Odborné medzinárodné stáže - odborne pokrývajú stáže všetky fakulty STU
o   Letní koordinátori - starajú sa o zahraničných študentov
o   Dni príležitostí - Cieľom je študentom prezentovať aké rôzne možnosti uplatnenia majú v praxi
o   CC - Central Europe ConveTION - medzinárodná konferencia
o   Projekt How-Know

 • spolu s Ynetom
 • séria odborných prednášok pre študentov  

 

Elam

Web:   www.elam.sk
E-mailová adresa:   Elam@elam.sk

Popis činnosti:

o    7 krúžkov

 • Divadlo hudby - Tvoria profily hudobníkov, umelcov a i.
 • Foto krúžok - Vlastný ateliér
 • Video  - Strihanie videa, príprava krátkych "shotov"
 • KMIT - Na starosti všetko IT potrebné k chodu Elamu
 • Usporiadateľská služba - Organizujú jednotlivé akcie
 • Propagácia - Grafická a marketingová propagácia jednotlivých akcií
 • Technika - o.i. svetlá a ozvučenie na akciách

o    Niektoré z akcií - Oldies party, Digital party, Mexické noci, Východniarska zábava a i.

 

Chemnet

Web:   www.chemnet.sk

Popis činnosti:   Poskytovanie internetového pripojenia na Mladej Garde

 

IRŠ TLIS

Web:   www.tlis.sk
E-mailová adresa:   radio@tlis.sk

IRŠ je internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia.

Svojím žánrovým zameraním, dramaturgiou, hudobným výberom a dĺžkou činnosti je TLIS unikátny fenomém bratislavského kraja. Pri výbere tém rozhlasového vysielania nie je obmedzovaný koímerčnými záujmami, kontrolou od štátu či iných organizácií, prakticky v ňom naplno funguje sloboda prejavu. Je jediným fungujúcim študentským rádiom v bratislavskom kraji a jediným študentským rádiom so zameraním na alternatívne hudobné žánre na Slovensku.

Popis činnosti:

o   Tvorba zvukového záznamu, výchova a vzdelávanie študentov v oblasti audiovizálnej techniky, rozhlasového
     vysielania a organizačných zručností.
o   Workshopy pre študentov (členov IRŠ) - hlasový, pájovací, zvukový, atď.
o   Nahrávanie reklamných rozhlasových spotov. Mediálna spolupráca pri propagácii eventov STU a ostatných
     študentských organizácií. Pomoc pri organizácií eventov - personálne zabezpečenie v podobe zvukových
     technikov, moderátorov a DJs.
o   Mediálna spolupráca s organizáciami, kapelami, festivalmi a klubmi momo STU (A4- Nultý priestor, VIBE.
     /Drum & Bass Night, divadlo Ticho a spol., Flame music bar, OFF_festival, Smola a Hrušky, Fest Maringota,
     KAMAKO Bál, atď.). Možnosti akreditácie na letné festivaly a podujatia rôzneho charakteru.
o   Pravidelná účasť na RadioRallye - súťaži študentských rádií, ktorú organizuje AČAS. http://ix.sk/FtP25
o   Pôsobenie v IRŠ TLIS sa môže stať odrazovým mostíkom pre prácu v mediánej sfére (Radio_FM, RTVS, Fun
     radio a pod.)

 

MMC STU

Web:    http://www.mc2.sk
E-mailová adresa:  hocico@mc2.sk 

Popis činnosti:

o   Študentská televízia
o   Portál scientifictv.com - propagácia vedy a techniky
o   Mediálna podpora pre fakulty, študentské organizácie
o   Pravidelná tvorba relácií
o   Časopis Oko
o   Improliga

 

Omega - Rádio klub STU

Web:   http://om3kff.sk
E-mailová adresa:   sefovia@om3kff.sk
Facebook:  https://www.facebook.com/radioklub.omega/

Popis činnosti:

o   Rádioamatéri
o   Vysielajú vo všetkých krátkovlnných pásmach
o   Ročne približne 500 bežných spojení a 10 000 súťažných spojení
o   Reprezentácia v rádioamatérskych pretekoch, popredné umiestnenia aj v rámci Európy a sveta.
o   Technická činnosť - bastlenie, klubové antény a zariadenia, prevádzače na Kamzíku a na hradnom kopci
o   Propagácia rádioamatérstva a STU - prezentácie (výstava J. Murgaš, AMAVET, 1. vedecký veľtrh), rozhovory
     pre média. Na potvrdenie spojení "pohľadnice"(QSL lístky) s motívom STU.
o   Od októbra kurz pre začiatočníkov v klube. Ako lektori na letnom rádioamatérskom tábore a na
     medzinárodnom tábore Youngsters On The Air.
o   Výlety, "mini-expedície" - turistika a vysielanie z prírody v rámci diplomových programov Summits on the Air a
     World Wide Fauna & Flora.

 

AM Team

Web:   http://www.amteamslovakia.sk

Popis činnosti:

o   Študentská benzínová formula
o   Aktuálne 235 zo 481 univerzít na svete
o   Akcia Formula okolo Slovenska  

 

STUBA Green Team

Web:   http://sgteam.eu/sk/
E-mailová adresa:   rebeka.krizanova@sgteam.eu

STUBA Green Team je na Slovensku jediný študentský projekt, ktorý navrhuje, stavia elektricky poháňaný, závodný monopost typu v rámci medzinárodnej súťaže Formula Student/SAE.

Popis činnosti:

o   Študentská elektrická formula
o   Akcia Formula okolo Slovenska
o   Nábor Bratislava
o   TOUR De Mall
o   ROLLOUT event
o   Summer Meeting
o   Thank You Day

 • účasť na vedecko-technických podujatiach:

o   Technical Computing Camp 2016 Brno
o   ELO SYS Trenčín
o   Letná univerziáda SjF
o   Grand Prix STU Strojárska fakulta
o   Týždeň Vedy a Techniky Incheba Bratislava
o   Night of Chances, Business
o   Job forum SjF
o   Strojárska olympiáda
o   Profesia days
o   Coneco Racioenergia
o   Tech Inno day Bratislava Incheba
o   Dni príležitostí
o   Night of Chances, Technology
o   TechSummit  Bratislava

 • účasť na partnerských podujatiach:

o   Schaffler 25. Výročie Skalica
o   Hollen DOD Devínska Nová Ves
o   Manz AG školenie Nové Mesto nad Váhom
o   Slávnostné otvorenie oddychovej zóny na SjF
o   Školenia - SOVA digital, 0100 Campus
o   DOD (SjF)
o   Schaeffler INA workshop
o   Autosalón Nitra


Športový klub CASSIUS

Web: https://www.facebook.com/skcassius/
E-mailová adresa: cassiusno@gmail.com
Popis činnosti:

o   Posilňovňa otvorená každý deň - ŠD Dobrovičova
o   Organizovanie súťaží
o   Poradenstvo o cvičení a stravovaní
o   Registrovanie nových záujemcov o cvičenie
o   Starostlivosť o používané stroje ako aj kúpa nových
o   Spolupráca so ZŠSvF

 

Ynet - Viac ako internet na internáte

Web:   www.ynet.sk
E-mailová adresa:   info@ynet.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozynet

Ynet je občianske združenie a aktuálne má približne 3500 členov, študentov. Pôsobí na všetkých piatich internátoch STU v Bratislave, a to ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladá Garda.

Hlavným poslaním Ynetu bolo sprostredkovávať ubytovaným študentom prístup do lokálnej počítačovej siete a internetu. Dnes majú jeho členovia k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie rýchlosťou 1 Gb/s. Okrem sprostredkovania sieťového pripojenia sa aktívne venuje i rozvoju potenciálu študentov cez rôzne vzdelávacie podujatia.

Súčasne v združení vnímame potrebu študentov mať kvalitné príjemné prostredie pre štúdium, a preto svojpomocne rekonštruujeme priestory, v ktorých už vznikli alebo postupne vznikajú nové študovne a odborne zamerané priestory.

O všetko sa starajú študenti sami vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu a honorár. Študenti, aktívne pracujúci v združení, sa organizujú v skupinách, ktoré majú spoločný cieľ. Tí, ktorí sa rozhodnú svoj čas vložiť do tejto dobrovoľníckej činnosti, môžu získať cenné skúsenosti napr. z oblasti správy serverov, navrhovania a spravovania bezdrôtových sietí, správy metropolitnej siete alebo návrhu a tvorby vnorených systémov. Na svoje si tiež prídu aj netechnicky orientovaní študenti vďaka skupine PR alebo projektu How-Know.

Popis činnosti:

o   Internetová a intranetová sieť - ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD
     Mladá Garda
o   Wifi Ynet + Wifi sieť Eduroam
o   Študovne

 • v prevádzke - ŠD Mladosť, ŠD Dobrovičova
 • v realizácii alebo v plánovanej výstavbe - ŠD N. Belojanisa, ŠD J. Hronca, ŠD M. Garda

o  Ybase - "Coworking space" pre nové projekty
o   Sieťové laboratórium Netlab
o   Antivírusový sofware od spoločnosti ESET
o   Userbackup - priestor 100 GB na zálohovanie dát
o   Webhosting
o   Možnosť zapožičať si kalibračnú sondu pre farebné kalibrovanie monitoru
o   Úložisko študijných materiálov - "Radosť študovať"
o   Yrent - požičovňa náradia a hardware-u
o   Verejné vzdelávacie podujatia organizované skupinou How-Know
o   Bicyklárne - Úschovné priestory pre bicykle

 

ESN STUBA - Erasmus student network

Web:  www.stuba.esn.sk
E-mailová adresa:   stuba@esn.sk

Popis činnosti:  

o  Pomoc a začlenenie prichádzajúcich Erasmus študentov
o  Propagácia našej univerzity
o  Organizovanie športových, kultúrnych a sociálnych aktivít
o  Interkultúrne aktivity (spoznávanie iných kultúr a jazykov)
o  Propagácia zahraničných mobilít medzi študentmi


AIESEC STU
Web: www.aiesec.sk/stu
E-mailová adresa: aiesec@aiesec.sk

AIESEC rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s parnterskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.

Príležitosti, ktoré Ťa čakajú v AIESEC:

o   Byť súčasťou tímu a získať aj možnosti viesť vlastný tím
o   Zúčastniť sa a organizovať tréningy či lokálne aj medzinárodné konferencie
o   Spoznať a spriateliť sa s ľuďmi z rôznych krajín a rôznych kultúr
o   Vybudovať si sieť kontaktov cieľavedomých ľudí
o   Pracovať na reálnych projektoch


AZU+
Web: www.azu.sk
E-mailová adresa: bratislava@azu.sk

AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech je národný rozvojový projekt, ktorého cieľom je pomôcť študentom vysokých škôl získať praktické vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť po ukončení štúdia alebo aj počas neho uplatniť na trhu práce. Prípadne si založiť vlastný podnik či startup.

Náš tím tvoriasamotní študenti vysokých škôl, ktorý sa aktívne azpájajú do organizácie workshopov a podujatí. Každý má šancu pomôcť práve s tým, čo ho baví.

Naše podujatia:

o   Rozhodnutie: Kam po výške - panelová diskusia, kde sa počas troch hodín študentom prdstavia možnosti
     (oblasti) uplatnenia po vysokej škole
o   Overenie: stáže, exkurzie, praxe: prezentácie organizácií a progamov, ktoré umožňujú študentom vycestovať
     na stáž, študijnú mobilitu, program erasmus, či Work and Travel
o   Spoznaj sám seba: séria workshopov na témy Rétorika (prezentačné zručnosti), Časový manažment,
     Stanovenie cieľov, séria prednášok zameraná na sebarozvoj na témy Koniec prokrastinácie, Ako zlepšiť svoje
     myslenie a pod.
o   Buduj sám seba: popularizačné (inšpiratívne) prednášky absolventov STU, ktorí začali podnikať; na Fakulte
     chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) namiesto podnikateľskej prednášky sa organizuje
     popularizačná prednáška na vedecké zameranie