Prejsť na obsah
Študenti

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program "Študenti do sveta".  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do stredy 15. apríla 2015.

Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete
na stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/.

Študentom, žiadateľom o granty budú poskytnuté individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo emailom.  

Kontakt:
Barbora Paulenová 
Centrum pre filantropiu, n.o.
Partner Nadácie Tatra banky
Kozia 11, 811 03 Bratislava
Tel.:  0918 669 214
www.nadaciatatrabanky.sk
www.cpf.sk

Informácie o ďalších grantových programoch Nadácie Tatra banky na rok 2015