Prejsť na obsah
Študenti
  • Celkový počet absolventov STU od roku 1940  predstavuje: 
s udeleným titulom Bc.:  38 066
s udeleným titulom Ing., Mgr. Art.: 117 608
s udeleným titulom Dr., PhD., ArtD.: 3 439
Spolu 159 113