Prejsť na obsah
Študenti

Fonde na podporu vzdelávania (FNPV) poskytuje výhodné pôžičky študentom denného a externého vysokoškolského štúdia na slovenských alebo zahraničných vysokých školách. O pôžičku z prostriedkov FNPV môže požiadať študent vysokej školy alebo fyzická osoba (študent zahraničnej vysokej školy), ktorej štúdium je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva).

Študent žiadajúci o pôžičku musí byť:

  • občanom Slovenskej republiky,
  • v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Bližšie informácie o možnosti poskytnutia pôžičky z FNPV sú zverejnené na nasledujúcej webovej stránke: http://www.fnpv.sk/ .