Prejsť na obsah
Študenti

určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

17.09.2018 - 02.02.2019

slávnostné otvorenie akad. roka

17.09.2018

výučba

17.09.2018 - 15.12.2018

zimné prázdniny

27.12.2018 - 31.12.2018

rektorské voľno

02.11.2018

skúškové obdobie

17.12.2018 - 02.02.2019

 

jarné prázdniny

04.02.2019 - 09.02.2019

Letný semester

11.02.2019 - 31.08.2019

výučba

11.02.2019 - 11.05.2019

skúškové obdobie

13.05.2019 - 29.06.2019

letné prázdniny

01.07.2019 - 31.08.2019

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin: 51 (pracovných dní).
Rektorské voľno: 1 deň.
Slávnostné otvorenie akad. roka 2019/2020: 16. septembra 2019.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2018 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2019 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2018 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2019 Zjavenie Pána
01.11.2018 Sviatok všetkých svätých 19.04.2019 Veľký piatok
17.11.2018 Deň boja za slobodu a demokraciu 22.04.2019 Veľkonočný pondelok
24.12.2018 Štedrý deň 01.05.2019 Sviatok práce
25.12.2018 Prvý sviatok vianočný 08.05.2019 Deň víťazstva nad fašizmom
26.12.2018 Druhý sviatok vianočný 05.07.2019 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
      29.08.2019 Výročie SNP