Prejsť na obsah
Študenti

určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

18.09.2017 - 03.02.2018

slávnostné otvorenie akad. roka

18.09.2017

výučba

18.09.2017 - 16.12.2017

zimné prázdniny

23.12.2017 - 30.12.2017

skúškové obdobie

18.12.2017 - 03.02.2018

 

jarné prázdniny

05.02.2018 - 10.02.2018

Letný semester

12.02.2018 -31.08.2018

výučba

12.02.2018 - 12.05.2018

skúškové obdobie

14.05.2018 - 30.06.2018

letné prázdniny

02.07.2018 - 31.08.2018

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin: 51 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akad. roka 2018/2019: 17. septembra 2018.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2017/2018 nájdete tu. 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2017 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2018 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2017 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2018 Zjavenie Pána
01.11.2017 Sviatok všetkých svätých 30.03.2018 Veľký piatok
17.11.2017 Deň boja za slobodu a demokraciu 01.04.2018 Veľkonočná nedeľa
24.12.2017 Štedrý deň 02.04.2018 Veľkonočný pondelok
25.12.2017 Prvý sviatok vianočný 01.05.2018 Sviatok práce
26.12.2017 Druhý sviatok vianočný 08.05.2018 Deň víťazstva nad fašizmom
    05.07.2018 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
    29.08.2018 Výročie SNP