Prejsť na obsah
Študenti
určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

19.09.2016 - 12.02.2017
slávnostné otvorenie akad. roka 19.09.2016
výučba 19.09.2016 - 30.10.2016
01.11.2016 - 17.11.2016
19.11.2016 - 22.12.2016
jesenné prázdniny 31.10.2016
18.11.2016
zimné prázdniny 24.12.2016 - 01.01.2017
skúšobné obdobie 23.12.2016
02.01.2017 - 12.02.2017
Letný semester 13.02.2017 - 31.08.2017
výučba 13.02.2017 - 13.04.2017
19.04.2017 - 21.05.2017
jarné prázdniny 14.04.2017 - 18.04.2017
skúšobné obdobie 22.05.2017 - 02.07.2017
letné prázdniny 03.07.2017 - 31.08.2017
Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin 49 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akad. roka 2017/2018: 18. septembra 2017
Prehľadný harmonogram akademického roka 2016/2017 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
01.09.2016 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2017 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2016 Sedembolestná Panna Mária 06.01.2017 Zjavenie Pána
01.11.2016 Sviatok všetkých svätých 14.04.2017 Veľký piatok
17.11.2016 Deň boja za slobodu a demokraciu 16.04.2017 Veľkonočná nedeľa
24.12.2016 Štedrý deň 17.04.2017 Veľkonočný pondelok
25.12.2016 Prvý sviatok vianočný 01.05.2017 Sviatok práce
26.12.2016 Druhý sviatok vianočný 08.05.2017 Deň víťazstva nad fašizmom
    05.07.2017 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
    29.08.2017 Výročie SNP