Prejsť na obsah
Študenti

Promócie absolventov v akademickom roku 2017/2018:

Priebeh akademických obradov - promócie absolventov bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandského študijných programov upravuje: