Prejsť na obsah
Študenti

Rektor STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal štyridsiatim piatim najlepším študentom STU ocenenia "Študent roka 2017" na stretnutí Vedenia STU so študentmi, ktoré sa konalo dňa 22. novembra 2017. 

Prehľad ocenených študentov:

Stavebná fakulta STU

1 Juraj Krasňanský najlepší študent prvého stupňa štúdia
2 Matej Masár, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
3 Jakub Čurpek, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
4 Kamil Laco, Ing. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja 
5 Michal Szabó významný reprezentant STU
v športe
6 Lukáš Poctavek, Bc. humánny čin roka

Strojnícka faklulta STU

7 Marek Rečlo najlepší študent prvého stupňa štúdia
8 Ľuboš Gašparovič, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
9 Pavel Kraus, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
10 Gábor Penzinger, Ing. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
11 Peter Žiaček, Bc. mimoriadna činnosť konaná
v prospech STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

12 Vanesa Andičová najlepší študent prvého stupňa štúdia
13 Martin Mierka, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
14 Lukáš Kohútka, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
15 Marek Krajčovič, Bc. najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU
16 Tomáš Fabšič, Mgr. mimoriadny výsledok v oblasti výkumu alebo vývoja

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

17 Patrik Furda najlepší študent prvého stupňa štúdia
18 Zuzana Rosenbergová, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
19 Kristína Polačeková Cinková, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
20 Matúš Žemlička, Ing. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
21 Katarína Kaniaková významný reprezentant STU
v športe
22 Elena Medlenová, Bc. významný reprezentant STU
v umení
23 Dária Nitrayová, Bc. mimoriadna činnosť knaná
v prospech STU

Fakulta architektúry STU

24 Matúš Kiaček najlepší študent prvého stupňa štúdia
25 Natália Filová, Bc. najlepší študent druhého stupňa štúdia
26 Anna Gondová, Ing. arch.

najlepší študent tretieho stupňa štúdia

27 Marianna Volná, Bc.

kolektív študentov - významný reprezentant STU v umení

28 Mikuláš Švec, Bc.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

29 Veronika Domčeková najlepší študent prvého stupňa štúdia
30 Denisa Velšicová, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
31 Eva Michalcová, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
32 Veronika Malovcová, Bc. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

33 Branislav Pecher, Bc. najlepší študent prvého stupňa štúdia
34 Tomáš Farkaš, Ing. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
35 Peter Gašpar, Ing. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
36 Petra Vrablecová, Ing. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu a vývoja
37 Juraj Skákala významný reprezentant STU
v športe
38 Ján Volko významný reprezentant STU
v športe
39 Juraj Petrík, Ing. mimoriadna činnosť konaná
v prospech STU

Ústav manažmentu STU

40 Natália Bútorová najlepší študent prvého stupňa štúdia
41 Sandra Lamyová, Bc. najlepší študent  druhého stupňa štúdia
42 Viera Baštáková, Mgr. najlepší študent tretieho stupňa štúdia
43 Michal Fondrk, Bc.

kolektív študentov - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

44 Martin Gregor, Bc.
45 Tomáš Szabo, Ing.Bližšie informácie sa dočítate v aktualitách STU.