Prejsť na obsah
Študenti

Anketa študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) bola realizovaná aj na základe iniciatívy ŠRVŠ zo dňa 30. 03. 2020 so snahou sformulovať odporúčania pre učiteľov STU na základe doterajších skúseností študentov s dištančnou metódou vzdelávania.

Anketa prebiehala prostredníctvom Akademického informačného systému v dňoch 03. 04. 2020 až 09. 04. 2020. K ankete sa mali možnosť vyjadriť všetci aktívni študenti STU dennej formy štúdia všetkých troch stupňov. Otázky boli zamerané na získanie názorov študentov na to, ako by mala prebiehať výučba dištančnou metódou. Ku každej otázke bola pridaná odpoveď "iné", kde študent mohol vyjadriť názor na problematiku sledovanú príslušnou otázkou.

Odpovede, ktoré študenti uviedli v možnosti "iné", ako ďalšie odporúčania pre zlepšenie dištančnej metódy vzdelávania, boli predložené spolu s výsledkami ankety vedeniu STU a vedeniam jednotlivých súčastí STU.

Vedenie STU ďakuje všetkým študentom, ktorí si našli čas a vyjadrili v ankete svoje názory.

Výsledky ankety si môžete pozrieť TU.