Prejsť na obsah
Študenti

BEST - Board of European Students of Technology

Web: www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa: bratislava@best.eu.org

Organizujeme:

1. Podujatia pre všetkých študentov STU: 

 • Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS
- v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
- v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
- technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) a takisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží
 • Voľno časové kurzy
- zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity
  • Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) 
  - lokálne kolo (univerzita), národné kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí BEST
  • Training Day
  - je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie
  • JobFórum
  - BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností

  2. Podujatia pre členov BESTu:

  • Kultúrne výmeny
  • Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
  • Motivačné víkendy
  • Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia

  ESN STUBA - Erasmus Student Network

  Web: www.stuba.esn.sk
  E-mailová adresa: stuba@esn.sk
  Facebook: www.facebook.com/ESNSTUBA 
  Instagram:https://www.instagram.com/esn_stuba/

  Popis činnosti: 

  • Pracuje v záujme zahraničných študentov
  • Usiluje sa o zlepšenie sociálnej a praktickej integrácie zahraničných študentov
  • Zastupuje potreby a práva zahraničných študentov na miestnej úrovni
  • Poskytuje relevantné informácie o programoch mobility
  • Motivuje študentov študovať v zahraničí
  • Pracuje na reintegrácií študentov prichádzajúcich domov
  • Organizuje športové, kultúrne a sociálne aktivity

  Esport STUBA

  E-mailová adresa: esportstuba@gmail.com
  Facebook: www.facebook.com/EsportSTUBA
  Instagram: https://www.instagram.com/esport_stuba

  Študentská esportová organizácia založená na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cieľom organizácie je zlepšovať esportove prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

  Popis činnosti:

  • zverejňovanie informácií o esportovej scéne prostredníctvom internetu
  • organizovanie prednášok, workshopov, stretnutí, súťaží pre hráčov a hráčske tímy
  • účasť v univerzitných, amatérskych, profesionálnych esportových ligách a turnajoch
  • spolupráca s orgánmi miestnej samosprávy, vedením STU, fakultami STU, Slovenskou asociáciou elektronických športov a inými domácimi i zahraničnými organizáciami, fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a vytváranie siete spolupráce s nimi
  • tvorbou a realizáciou projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia

  CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

  Web: www.chemfchpt.sk
  E-mailová adresa: chem.fchpt@gmail.com 
  Facebook: www.facebook.com/chemfchpt
  Instagram: www.instagram.com/chemfchpt

  Organizujeme: 

  • spoločenské akcie študentov FCHPT – Beánia chemikov, Športový deň FCHPT
  • ChemDay – veľtrh chemických a potravinárskych firiem v priestoroch FCHPT
  • ChemSchool – letná škola chémie a potravinárstva pre stredoškolákov
  • odborné a popularizačné prednášky
  • exkurzie
  • netradičné laboratórne experimenty
  • Večery spoločenských hier
  • Diskusie a kvízy
  • Darovanie krvi
  • Tútorstvo pre prvákov
  • Minierazmus
  • vydávanie študentského časopisu - Radikál
  • propagáciu fakulty/univerzity a vedy (hlavne chémie) na ChemShow, Noci výskumníkov, Týždni vedy a techniky, pričom sa podieľame aj na ďalších akciách organizovaných inými združeniami a organizáciami.