Prejsť na obsah
Študenti

Fond na podporu vzdelávania (FNPV) poskytuje výhodné pôžičky študentom denného a externého vysokoškolského štúdia na slovenských alebo zahraničných vysokých školách. O pôžičku z prostriedkov FNPV môže požiadať študent vysokej školy alebo fyzická osoba (študent zahraničnej vysokej školy), ktorej štúdium je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva).

Študent žiadajúci o pôžičku musí byť:

  • občanom Slovenskej republiky,
  • v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Bližšie informácie o možnosti poskytnutia študentskej pôžičky z FNPV

Fond na podporu vzdelávania poskytuje výhodné pôžičky aj pedagógom do dosiahnutia veku najviac 35 rokov, pričom na účel poskytnutia pôžičky sa pedagógom rozumie vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník,  umelecký pracovník alebo študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (denný doktorand). 

Od  1. februára 2019 majú pedagógovia možnosť predložiť žiadosť o pôžičku pre pedagógov z FNPV.
FNPV vyčlenil na pôžičky pre pedagógov na rok 2019 celkovo 2 600 000 eur, čo je o 200 000 eur viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Žiadosť o pôžičku je možné predložiť v troch termínoch a to:
do 28. februára 2019,
do 30. júna 2019 alebo
do 31. októbra 2019.

Bližšie informácie o možnosti poskytnutia pôžičky pre pedagógov z FNPV

Aktuálne informácie o pôžičkách z FNPV sú zverejnené na webovej stránke http://www.fnpv.sk/  alebo na Facebooku.

Fond na podporu vzdelávania