Prejsť na obsah
Študenti

určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

17.09.2018 - 02.02.2019

slávnostné otvorenie akad. roka

1.10.2018

výučba

17.09.2018 - 15.12.2018

zimné prázdniny

27.12.2018 - 31.12.2018

rektorské voľno

02.11.2018

skúškové obdobie

17.12.2018 - 02.02.2019

 

jarné prázdniny

04.02.2019 - 09.02.2019

Letný semester

11.02.2019 - 31.08.2019

výučba

11.02.2019 - 11.05.2019

skúškové obdobie

13.05.2019 - 29.06.2019

letné prázdniny

01.07.2019 - 31.08.2019

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin: 51 (pracovných dní).
Rektorské voľno: 1 deň.
Slávnostné otvorenie akad. roka 2019/2020: 23. septembra 2019.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2018 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2019 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2018 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2019 Zjavenie Pána
30.10.2018 Výročie Deklarácie slovenského národa 19.04.2019 Veľký piatok
01.11.2018 Sviatok všetkých svätých 22.04.2019 Veľkonočný pondelok
17.11.2018 Deň boja za slobodu a demokraciu 01.05.2019 Sviatok práce
24.12.2018 Štedrý deň 08.05.2019 Deň víťazstva nad fašizmom
25.12.2018 Prvý sviatok vianočný 05.07.2019 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
26.12.2018 Druhý sviatok vianočný 29.08.2019 Výročie SNP