Prejsť na obsah
Univerzita

Ing. Dušan Faktor, PhD.

Ing. Dušan Faktor, PhD.Narodil sa 13.2.1965 v Nitre. V roku 1988 ukončil vysokoškolské štúdium na STU v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval na FEI STU ako vysokoškolský učiteľ. Po obhájení dizertačnej práce odišiel z akademického prostredia a pracoval na pozícii ekonomického riaditeľa v súkromnej spoločnosti EuroComp. Bol štátnym tajomníkom na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a pôsobil aj ako riaditeľ Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

 

 

 

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 917 669 160
Fax:
+421 2 5249 6660
E-mail:
dusan.faktor@stuba.sk