Prejsť na obsah
Univerzitný technologický inkubátor

Firmy, ktoré boli podporené od začiatku fungovania inkubátora:

 1.   Benjamin Button

Spoločnosť Benjamin Button zachytáva nie len najcennejšie rodinné spomienky, ale robia to aj tou najjednoduchšou a smart cestou, aká existuje. Vytvárajú  ekosystém okolo rodinných spomienok, ktorý má dve hlavné časti: Hardvér - kamera v tvare gombíka, ktorá robí nádherné videá a prekrásne fotky, aj z detskej perspektívy! A potom je tu ešte inteligentný softvér, ktorý automaticky vyberie tie najzaujímavejšie momenty vďaka tomu, že rozoznáva tváre, zvuky a pohyb. Z tohto vytvárajú rodinný video obsah ako nič iné na svete.

Web:  http://benjaminbutton.co/

2.       Guest Cloud

GuestCloud je riešenie, ktoré prináša revolúciu v komunikácii s hosťami eventu. GuestCloud ponúka množstvo výhod nielen pre organizátorov eventu, ale aj pre samotných účastníkov. Táto aplikácia vkusne dotvára koncept eventu a umožňuje hosťom jednoduchú a rýchlu on-line registráciu. Naopak, organizátorom eventu Guestcloud značne uľahčí proces pozývania hostí, spravovanie zoznamov, registráciu hostí na evente a tlač menoviek.

Web: https://www.guestcloud.sk/

3.       PROROZVOJ

Spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o. sa zameriava na poskytovanie služieb samosprávam v oblasti regionálneho rozvoja. Našou prioritou sú strategické dokumenty (PHRSR, komunitné plány, rozvojové koncepcie, ...). Prinášame inováciu v ich tvorbe v podobe novej webovej služby E-PRO, ktorá výrazným spôsobom zjednodušuje doteraz komplikovaný spôsob spracovania. Venujeme sa aj vzdelávaniu samospráv v oblasti regionálneho rozvoja, aby sme prispeli k celkovému zvyšovaniu kvality života v jednotlivých obciach a mestách Slovenska.

Web: http://www.prorozvoj.eu/e-pro/

4.       EMOTION ID

Softvérvé riešenie analyzuje reakcie ľudí pri sledovaní videa a prepisuje ich do štatistických dát. Spoločnosť v regióne buduje povedomie o dôležitosti emócií. Inováciou svojich služieb aktívne podporuje ľahkú aplikovateľnosť emočných metrík na potreby tvorby online kontentu.

Web: www.youfirst.emotionid.eu

5.       Smart Head

SmartHead je platforma, ktorá svojím užívateľom umožňuje organizovať, prezentovať a zdieľať spoločensky zodpovedné aktivity a prostredníctvom osobného prístupu inšpirovať okolie.  

Web: http://www.besmarthead.com

6.       Instrolab

Spoločnosť Instrolab, s.r.o. sa zaoberá designom a výrobou vedeckého vybavenia, vývojom a predajom cenovo dostupných skenovacích sondových mikroskopov a ich súčastí pre potreby výskumu, vývoja a vzdelávania. Spoločnosť podporuje inovácií aplikovaním nových technológií do produktov a služieb.

Web:http://www.instrolab.com

7.       KREMPASKY

Spoločnosť KREMPASKY s.r.o. je architektonický ateliér s zameraním na navrhovanie trvale udržateľných budov. Naším výsledným produktom sú budovy postavené na základe metód, materiálov a postupov, ktoré nezahŕňajú len budovu ako takú, ale aj samotnú výstavbu a demoláciu. Využívame pritom ľahko recyklovateľné materiály z blízkeho okolia budovy s čo najnižším ekologickým dopadom.  Snažíme sa minimalizovať množstvo energie potrebnej k výstavbe s užívaniu budovy.
Web: www.krempasky.eu

8.       PlusDesign

Z viacročnej praxe v architektonickom ateliéry "plus 2 architekti s.r.o." vznikla idea, že pri projektovaní interiérov je možné prepojiť estetiku a netradičný dizajn, pri výrobe nábytkov s možnosťami nových technických riešení povrchových úprav materiálov a vznikla nová inovatívna spoločnosť PlusDesign s.r.o.

9.       AI-MAPS

Spoločnosť AI-MAPSchce ukázať ľudom nové možnosti práce s mapou a presvedčiť ich, že aj mapy môžu myslieť. Vytvárajú inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta zákazníka o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou, čím umožnia robiť správne biznis rozhodnutia v krátkom čase, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Spoločnosť sa zameriava na projekty v segmentoch location intellingence, reality, poľnohospodárstve a vinohradníctve. Cieľom spoločnosti AI-MAPS je ponúkať klientom kvalitné technológie a profesionálny prístup.

Web: http://ai-maps.com/

10.   Face Media SK

Spoločnosť  FaceMedia sa zaoberá inováciami v oblasti digitálneho out-of-home marketingu. Vyvinula vlastný, plne integrovaný digitálny citylight - Faceboard. Svojim klientom umožňuje cielené zobrazovanie reklamy so zreteľom na pohlavie a vek cieľovej skupiny.

Web: http://www.facemedia.io

11. POP palivo

Spoločnosť POP palivo vznikla na základe ekologických pohnútok vyrobiť bionaftu z odpadového jedlého oleja. Prvotná myšlienka bola zapojiť firmy Bratislavského Magistrátu: OLO, Dopravný podnik, Vodárne a Mesto do spoločného ekologického projektu proti zaťažovaniu životného prostredia zberom použitého kuchynského oleja a jeho využitia.

Web: http://www.poppalivo.sk             

12.   ComplexConstruct

Spoločnosť Complex Construct je zameraná na poskytovanie komplexných služieb spojených s budovaním bezstarostného bývania. Pri výstavbe alebo rekonštrukcii domova Complex Construct dokáže svojich zákazníkov plne odbremeniť od všetkých nepríjemných starostí. Jedinou úlohou zákazníkov v procese výstavby bude opísať predstavu ich vysnívaného bývania.

Web: www.complexconstruct.sk

13.   Plus2architekti

Architektonický ateliér plus2architekti s.r.o.  ponúka svojim klientom komplexnú architektonickú a urbanistickú činnosť (návrh interiéru, dodávka a realizácia interiéru, spracovanie vizualizácií, poradenská činnosť v oblasti architektúry, grafický dizajn, návrhy a projekty záhrad).

Web: www.plus2.sk

14.   IT Academy

IT Academy je vzdelávacie centrum, ktoré Vás naučí ako efektívne prežiť v dnešnom svete informačných technológií.

Web: http://www.it-academy.sk

15.   Wee

Kreatívny ateliér , pôsobiaci v oblasti architektúry a grafiky.

Web: www.atelierwee.sk

16.   AerobTec

Spoločnosť AerobTec sa zaoberá vývojom, výrobou, predajom elektronických zariadení a softvérových aplikácií založených na najmodernejších technológiách a elektronických komponentoch. Zameraním spoločnosti je najmä oblasť záznamu a spracovania dát zo senzorov rôznych fyzikálnych veličín, návrh vnorených systémov, telemetrických systémov a systémov automatického riadenia.
Cieľom spoločnosti je prinášať na trh elektronické zariadenia, komponenty a SW aplikácie s vysokou pridanou hodnotou.
Web: http://aerobtec.com

17.   AluBauTech

Projektovanie a dodávka hliníkových konštrukcií okien, dverí, fasád a ľahkých obvodových plášťov, pri aplikovaní najnovších technických trendov v oblasti energetickej náročnosti stavby ako aj materiálových štandardov, pre dosiahnutie vyváženého stavebného celku, ktorý spĺňa všetky aspekty moderných stavieb pre 21. storočie.
Web: http://www.alubautech.eu

18.   ANV

Prináša riešenia v oblasti merania, testovania a riadenia v rôznych oblastiach.

Web: http://anv-tech.sk

19.   Foretaster

Spoločnosť Foretaster ponúka službu, ktorá umožňuje sledovať správanie návštevníkov web stránky od prvého vstupu na stránku až do okamihu keď sa stanú zákazníkmi.  Keď návštevník stránky spraví želanú aktivitu - konvertuje (objedná si produkt, stiahne si katalóg, atď.), tak foretaster  vygeneruje a pošle na mail prehľadnú infografiku (report).

Web: http://beta.foretaster.com/

20.   Tech-Konstrukt

Konštrukčná kancelária zameraná na vývoj a konštrukciu pre všeobecné strojníctvo, letecký a automobilový priemysel, vypracovanie pevnostných a kinematických analýz. Komplexný vývoj produktov zahŕňa aj výrobu stereotypov a sériovú výrobu, prípadne personálny leasing v oblasti voľných vývojárskych a konštruktérskych kapacít.

Web: www.tech-construct.sk

22.   Exetra

Kvalitné služby a inovatívne riešenia v oblasti IT - služby šité na mieru, medzi ktoré patria: outsourcing, virtualizácia, IT security, cloud computing, softvérové a hardvérové riešenia.

Web: www.exetra.sk

23. VISIBILITY, s.r.o.

Oblasť podnikania: Komplexná internetová marketingová agentúra ponúkajúca služby v oblasti SEO, PPC, online PR a sociálnych médií. 

Web: www.visibility.sk  

 

24. IMPERGAM, s.r.o.

Oblasť podnikania: Výroba a predaj chemických produktov so zameraním na chemické špeciality, výskum a vývoj v oblasti chémie, chemických technológií, obnoviteľných zdrojov energií a materiálového zhodnocovania priemyselných odpadov, vrátane implementácie nových technológií do praxe.

Web: pripravuje sa

 

 25. IURA Capital, s.r.o.

Oblasť podnikania: Poskytovanie počítačových služieb so zameraním na dátovú bezpečnosť, vývoj špecializovaného softvéru, tvorba webových projektov a správa PC.

26. iDomy, s.r.o.

Oblasť podnikania: Systémy domácej automatizácie, návrh a realizácia inteligentných elektroinštalácií, projekčná činnosť v oblasti elektroinštalácií. 

Web: www.idomy.sk

 

27. ambitas, s.r.o.

Oblasť podnikania: Spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnym web designom a developingom webových stránok, internetových obchodov, podnikových informačných systémov, vytváraním webových aplikácií na mieru a poskytovaním služieb v oblasti internet marketingu. 

Web: www.ambitas.sk

 

28. Altamira Softworks, s.r.o.

Oblasť podnikania: Vývoj unifikovaných webstránok pre mestá a obce, vývoj komplexných internetových a intranetových aplikácií na mieru, vývoj webstránok - od jednoduchých prezentácií po rozsiahle portály. DTP služby - zalamovanie periodík a marketingových tlačovín, od grafického návrhu až po tlač.

Web: www.atlamira.sk 

 

29. ITIS, s.r.o.

Oblasť podnikania: Zaoberá sa najmä webdizajnom a tvorbou webových aplikácií. Vytvárame statické aj dynamické internetové stránky a portály, do ktorých podľa požiadaviek klienta implementujeme napr. flash, štatistické nástroje, redakčné systémy (CMS) a systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).

Web: www.itis-it.com

 

30.Netto SK, s.r.o

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Vytváranie internetových, intranetových a e-biznis aplikácií. 

Web: www.netto.sk 

 

31. SG Studio, s.r.o.

Web: www.sgstudio.sk  

 

32. GeoModel, s.r.o.

Oblasť podnikania: Anotácia, vývoj geografických databáz, mapových a softvérových aplikácií vo webovom prostredí pre podporu výroby a distribúcie elektriny a tepla zo slnečnej energie. 

Web: www.geomodel.eu  

 

33. Mawerick, s.r.o.

Oblasť podnikania: Poskytovanie biznis analytických, konzultačných a projektových služieb.

Web: www.mawerick.com

34. Infinit, s.r.o. 

Oblasť podnikania: Pokročilé webové aplikácie a internetové projekty s využitím najnovších frontendových a backendových technológií. 

Web: www.infinit.sk

 

35. alurys, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebníctvo - projektová a montážna dokumentácia fasád, zimných záhrad a ostatných otvorových konštrukcií. 

Web: www.alurys.sk

 

36. WMS, s.r.o.

Oblasť podnikania: Tvorba web stránok a portálových riešení, vývoj IS na mieru, e-learning riešenia. Produkty: CRM systémy, skladové a ekonomické systémy, internetové obchody, e-learning.

Web: www.wms.sk

 

37. Academy X, s.r.o.

Oblasť podnikania: Využívani progresívnych softvérových technológií v oblasti 2D a 3D grafiky, architektúry, stavebníctva a dizajnu.

Web: www.academyx.eu

 

38. Michal Krátky Architekti, s.r.o.

Oblasť podnikania: Štúdio pre podporu vývoja architektúry a designu. Projekcia a poradenstvo v oblasti tvorby interiéru, inovatívneh architektúry, designu a nových technológií v oblasti architektúry. 

 

39. Biorealis, s.r.o.

Oblasť podnikania: Biotechnológie. Vývoj, produkcia a predaj prenosných analytických zariadení, čiže „prenosných laboratórií" založených na elektrochemických senzoroch a biosenzoroch orientovaných v prvej fáze na vinársky priemysel.

Web: www.biorealis.sk  

 

40. Be, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie, vývoj softvéru pre školy a počítačové učebne, reklamná, propagačná a inzertná činnosť, leasingová činnosť. 

Web: www.beone.sk

 

41. mSolutions, s.r.o.

Oblasť podnikania: Riešenia v oblasti m-commerce a poradenstvo v oblasti m-marketingu. 

Web: www.msolution.sk

 

42. Defendion, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Hardvérové a softvérové riešenia na ochranu softvérových aplikácií proti pirátskemu šíreniu a ilegálnemu kopírovaniu, možnosť distribúcie softvéru cez internet formou stiahnuteľných aplikácií. 

 

43. Conferware, s.r.o.

Oblasť podnikania: Riešenia pre efektívnu a ergonomickú komunikáciu a spoluprácu, hardvérovo-softvérové systémy hlasovej a vizuálnej komunikácie. Produkty: headsety pre kontaktné centrá a kancelárie, pre mobilnú komunikáciu a VoIP, audio/ video konferenčné systémy a aplikácie, prezentačné zariadenia. Integrácia komunikačných platforiem.

Web: www.headsety.sk  

 

44. USAGI, s.r.o.

Oblasť podnikania: Parkovacie a vstupenkové systémy. Vývoj, výroba a servis. Parkovacie systémy, automatické závory, terminály výdaja lístkov, terminály kontroly lístkov, terminály bezkontaktnej identifikácie, obsluhované pokladnice, automatické pokladnice, vadilátory zliav a bonusov. 

 

45. Green Energy Investments, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebná činnosť a služby. Výstavba malých vodných elektrární a elektrických sietí na Slovensku. 

 

46. Institute of Promotion, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie, marketing, reklama, organizácia podujatí.

Web: www.iofp.sk

 

47. Software-Industry, s.r.o. 

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Priemyselná automatizácia, zber dát, riadenie. Vývoj a výskum HW a SW riešení a programového vybavenia na zákazku (SQL systémy).

Web: www.tind.sk

 

48. SAIV - Slovenská akadémia inžinierskych vied

Oblasť podnikania: Rozvoj inžinierskych vied a realizácia ich výsledkov v praxi, podpora inovácií v oblasti informačných technológií, optimalizácie riadenia procesov, inžinierskych odborov a biotechnológií a pod.

 

49. Geodesign, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebníctvo. Protipovodňové bariéry.

Web: www.geodesign.sk

 

50. Innovatrics, s.r.o.

Oblasť podnikania: Biometria/informačné technológie. Softérové riešenia, ktorých jadro tvorí medzinárodne ocenený algoritmus na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Môžu byť použité v rôznych oblastiach, napr.: kontrola vstupu, sledovanie dochádzky, kontrola identity, nahradenie hesla atď.

Web: www.innovatrics.com  

 

51. Prodig, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Vývoj a integrácia špecializovaných fulltextových vyhľadávacích technológií.

Web: www.prodig.sk

52. Caldera, s.r.o.

Oblasť podnikania: Manažérske poradenstvo, budovanie systémov na podporu rozhodovania v oblasti marketingu a predaja ako aj výroby a logistiky. Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť. 

Web: www.caldera.sk