Prejsť na obsah
Univerzitný technologický inkubátor

 


Facemedia video v HN, Slováci preniesli internetovú taktiku do reálneho sveta. Teraz ich softvér používajú na troch kontinetoch. Katarína Haršányová, HN, 28.12.2016

AI-MAPS rozhovor. GISportal.cz: Pavel Krajčí 8.12.2016

Inkubátor technologických noviniek na STU podporil už takmer 50 firiem. touchit 19.10.2016

Univerzitný inkubátor InQb sa rozširuje, otvára coworking. eTREND: Jozef Andacký 20.10.2016

Inkubátor STU pre firmy, STV Jednotka, 19:00 22.10.2016, Zaradenie: z domova

Inkubátor technologických noviniek na STU podporil veľa firiem, TASR 20.10.2016

Inkubovaná firma AI-MAPS: Mapa dobrých anjelov na Slovensku, mapaanjelov.sk

Bývalá inkubovaná firma: Mali sme prehľad o každej fasádnej skrutke, ASB.sk, 17.5.2016

Inkubovaná firma Facemedia: Kampaň s ČSOB - Inšpirátor sporenia. článok v Stratégiách 6.5.2016

Inkubovaná firma Facemedia: Kampaň s ČSOB - Inšpirátor sporenia. Touchit.sk 6.5.2016

Full interview with Mr Marcel Suri in China, CSPPLAZA.com, 15.4.2016

Inkuboraná firma Facemedia: Článok z globálneho magazínu Retail Design World, 10.2.2016

TECH INNO DAY 2016, portál absolventov STU, apríl 2016

Študenti techniky predstavili inovácie (STV Jednotka, 19:00 07/04/2016, minúta 00:37:46)

Inkubovaná firma AI-MAPS: Pozrite si mapu kriminality. 30.12.2015, denníkN.sk

Inkubovaná firma AI-MAPS: Drony sledujúce vinohrady. 25.11.2015, agrobiznis.sk

Inkubovaná firma AI-MAPS: Mapa kriminality na Slovensku, 26.10.2015, dnes24.sk

TECH INNO DAY 2015, Nadácia ESET

PRÍSŤ DO UTI STU SA OPLATÍ - využite túto možnosť aj vy

Univerzitný technologický inkubátor STU (UTI STU) pôsobí už piaty rok v oblasti podpory malých a stredných podnikov. V priebehu svojej existencie poskytol podporné služby 25 začínajúcim inovatívnym firmám a 8 záujemcom o podnikanie. Inkubátor drží ochrannú ruku nad svojimi firmami a záujemcami o podnikanie v oblasti technológií a inovácií. Ak využijete jeho služby, vaša firma získa výhody oproti konkurencii. V období rozbehu firmy sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu, získavať informácie, ktoré rozšíria vaše know-how a podporia vaše manažérske schopnosti... Viac <<

 

KTO VÁM VYHOTOVÍ PROJEKT NA DOKONALÚ FASÁDU? - ALURYS, s.r.o. - úspešná firma z Univerzitného technologického inkubátora STU

Firma alurys pôsobí na trhu od marca 2008. Jej zakladatelia pracovali ako živnostníci v oblasti projektovania fasád. V súčasnosti je Alurys jednou z inkubovaných firiem v UTI STU. Špecializuje sa na projektovanie rôznych druhov opláštenia budov, zimných záhrad, okien, dverí a ich doplnkov. Nevyhýba sa ani návrhom a projektovaniu funkčných a praktických atypických  detailov a novátorských prvkov, či rôznym druhom presklenia v strešných rovinách... Viac <<

 

GEOMODEL - geoinformačné technológie, ktoré podporujú slnečnú energetiku

Slnečná energetika (výroba elektrickej energie zo Slnka) je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich priemyselných odvetví na svete. Fotovoltické technológie (konvertujú svetlo priamo na elektrinu) zaznamenávajú za poslednú dekádu 40-percentný medziročný nárast vďaka podpore zo strany viacerých štátov... Viac <<

 

CONFERWARE, spol. s r.o. - vaša lepšia komunikácia

Myšlienka, ktorá viedla k rozhodnutiu založiť firmu Conferware, vznikla z praktickej a neuspokojenej potreby trhu. Nevyužitá obchodná príležitosť zo strany iných vykreslila reálne črty podnikani, ktoré prerástli do komplexného podnikateľského zámeru. Conferware je jednou z viacerých spoločností, ktoré využívajú početné služby a odborné poradenstvo Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave... Viac <<

 

Spoločnosť z Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave - WMS, s.r.o., poskytuje kvalitné a inovatívne riešenia

Spoločnosť WMS, s.r.o. vznikla koncom roka 2006. Jej podnikanie a rozbeh sú spojené s Univerzitným technologickým inkubátorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné a inovatívne riešenia v oblasti inteligentného webu (2.0) a tiež vyvíjať informačné systémy, ktoré zývšia konkurencieschopnosť jej klientov... Viac <<

 

Marketing s najnovšími technológiami - mSolutions, s.r.o.

Prevratné technológie a riešenia, ktoré mnohí považujú za science-fiction (v lepších prípadoch majú predstavu, že takého riešenia sú dostupné len vo vyspelých štátoch sveta), existujú a vytvárajú sa aj na Slovensku. Reč je o mobilných technológiách, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú život a o spoločnosti mSolutions, s.r.o. Firma mSolutions, s.r.o. je odborníkom v oblastiach m-marketingu a m-commerce. Poskytuje rozličné inovatívne marketingové riešenia... Viac <<

 

Skĺbenie vlastného návrhu softvéru a hardvéru - Software Industry, s.r.o. 

Firma Software Industry sídli v UTI STU od 1. októbra 2006. Je to vývojovo orientovaná spoločnosť. Navrhuje, vyvíja a implementuje softvér a zariadenia tam, kde sa nemôžu uplatniť štandardné riešenia. Podľa slov jej zakladateľov Juraja Tomlaina ml. a Stana Ravasa je to spoločnosť, ktorá sa zameriava na ucelené riešenia využívajúc informačno-komunikačné technológie, ktoré vstupujú do projektov... Viac <<

 

Univerzitný technologický inkubátor (UTI) Slovenskej technickej univezity v Bratislave (STU)

Projekt založiť Univerzitný technologický inkubátor sa zrodil na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už v roku 2003. Autorom myšlienky a jej realizátorom je prorektor STU pre vedu a výskum doc. Ing. Robert Redhammer, PhD... Innovatrics, s.r.o. - Slovákom sa darí v biometrii. Ján Lunter a Viktor fischer sú spoločníci a zakladatelia spoločnosti Innovatrics, s.r.o. Prvé skúsenosti s podnikaním získali počas štúdia na francúzskych univerzitách. Tu sa začali zaoberať problematikou biometrie. Viac <<