Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

 

Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií

 

 

ITMS:

 

 

26240220057

 

Kód výzvy:

 

 

OPVaV-2009/4.2/04-SORO

 

Operačný program:

 

 

Výskum a vývoj

 

Spolufinancovaný fondom:

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

 

 

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

 

Opatrenie:

 

 

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

 

Prijímateľ/Partner projektu:

 

 

Prijímateľ projektu

 

Realizácia aktivít projektu:

 

 

11/2011 – 10/2013

 

Obdobie udržateľnosti projektu:

 

03/2014 -  02/2019

 

Cieľ projektu:

 

Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky na primárny návrh a overenie kompletnej technológie v oblasti biotechnologických výrob špeciálnych chemikálií.

 

Zodpovedný riešiteľ projektu:

 

prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.

 

Webová stránka projektu:

 

 

-

 

Projektový manažér:

 

 

Mgr. Emília Búciová