Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Aplikovaný výskum technológie plazmotermických pro...

Názov projektu Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov ITMS: 26240220070 Kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/05...

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a t...

Názov projektu Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií ITMS: 26240220088 Kód výzvy: OP...

Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu

Názov projektu Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu ITMS: 26240120034 Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO ...

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagno...

Názov projektu Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet 2) ITMS: ...

Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikáci...

Názov projektu Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie ITMS: 26240120028 Kód výz...

Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre apliká...

Názov projektu Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – II. etapa ITMS: 262401...

Knowledge discovery-štruktúrovanie rozsiahlych dát...

Názov projektu Knowledge discovery-štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania ITMS: 26240220063 Kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/05...

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre...

Názov projektu Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb ITMS: 26240220...

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé ...

Názov projektu Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku ITMS: 26240220073 Kód výzvy: OPVaV-2010/4.2/06...

Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart...

Názov projektu Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II ITMS: 26240120029 Kód v...

Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnot...

Názov projektu Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu ITMS: 26220220074 ...

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítan...

Názov projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie ITMS: 26230120002 Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-...

Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Názov projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave ITMS: 26240220084 Kód výzvy: OPVaV-2012/4.2/08-RO O...

Veterno - solárny elektrický akumulačný systém

Názov projektu Veterno - solárny elektrický akumulačný systém ITMS: 26220220133 Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO ...

Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky za...

Názov projektu Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií ITMS: ...

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývo...

Názov projektu Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny ITMS: 26240220071 Kód v...

Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou s...

Názov projektu Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou ITMS: 26220220093 Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/03-SORO Operačný ...

Vývoj betónových konštrukcií akumulačných vákuovýc...

Názov projektu Vývoj betónových konštrukcií akumulačných vákuových nádrží ITMS: 26220220138 Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2...

Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických ...

Názov projektu Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní ITMS: 26220220140 Kód výzvy: OPVaV-200912'210...

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

Názov projektu Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR ITMS: 26220220077 Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/03-SORO Op...

II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmot...

Názov projektu II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU ITMS: 2...